Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Asmens duomenis, pateikiamus internetinei parduotuvei shop.elmemetall.ee, tvarko ELME Metall Lithuania UAB (įmonės kodas 300142700), buveinės Vilniuje adresas: Granito g. 10, LT-02241, tel. +37052644441, el. p. sales@elmemetall.lt.

Konfidencialumo politika taikoma užsakymų pateikimui shop.elmemetall.lt ir asmens duomenų, kuriuos surenka ELME Metall Lithuania UAB, tvarkymui. Asmens duomenys netvarkomi, jei internetinėje parduotuvėje nepateikiamas užsakymas.

1. KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI?

 • Kliento vardas ir pavardė
 • Kliento mokėjimo rekvizitai
 • Pristatymo adresas
 • Kliento elektroninio pašto adresas
 • Kliento telefono numeris
 • Prekių ir paslaugų kaina bei informacija apie mokėjimus (pirkimų istorija)
 • Kreipimųsi į klientų aptarnavimo tarnybą detalės

 2. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Klientui sutikus, jo duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, nes ji automatiškai sudaroma, kai pateikiamas užsakymas internetinei parduotuvei
 • Prekių pristatymas užsakovo nurodytais adresais
 • Buhalterinė apskaita
 • Prekių ir paslaugų rinkodara
 • Teisėtų interesų gynimas
 • Visų su sutartimi susijusių ginčų sprendimas

 3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Asmeninė informacija perduodama internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybai, kad ji galėtų valdyti pirkimus ir pirkimų istoriją, taip pat spręsti klientų problemas.

Asmens duomenys, būtini internetinėje parduotuvėje užsakytoms prekėms pristatyti, perduodami transporto įmonei Elme Transportas UAB.

Asmens duomenys, būtini mokėjimams atlikti, perduodami įgaliotai duomenų tvarkymo įmonei Maksekeskus AS.

Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos organams, kai tai būtina pagal teisinius įsipareigojimus.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jei pirkimas atliekamas be kliento apskaitos įrašo internetinėje parduotuvėje, pirkimų istorija saugoma trejus metus.

Jei kiltų ginčų, susijusių su mokėjimais arba vartotojų teisėmis, asmens duomenys būtų saugomi tol, kol būtų patenkintas reikalavimas arba sueitų ieškinio senaties terminas.

Visi su komunikacija susiję duomenys saugomi trejus metus nuo konkrečios komunikacijos pabaigos.

Asmens duomenys, būtini buhalterinei apskaitai, saugomi 7 metus.

5. KLIENTO TEISĖS

Klientas turi teisę gauti informacijos apie surinktus jo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie renkami, gauti prieigą prie asmeninės informacijos bei atlikti pakeitimus internetinės parduotuvės naudotojo paskyroje.

Jei pirkimas atliekamas be naudotojo apskaitos įrašo, prieigą prie duomenų apie surinktą asmeninę informaciją galima gauti per aptarnavimo tarnybą.

Jei asmens duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą, klientas turi teisę atšaukti šį sutikimą, pranešdamas apie tai aptarnavimo tarnybai el. paštu.

Klientas turi teisę reikalauti panaikinti surinktus asmens duomenis, jei po užsakymo jo, kaip pirkėjo, veikla nutraukiama (užsakymas atšaukiamas, dar nesumokėjus už užsakytas prekes).

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimo tarnybą (tel. +370 6 40 92681, el. paštas sales@elmemetall.lt)

Priežiūros institucija – Lietuvos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (https://vdai.lrv.lt/ , ada@ada.lt).

Klientas turi teisę atsisakyti jo asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.

6. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

El. pašto adresu ir telefono numeriu bus naudojamasi tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas su tuo sutinka.

Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis turėtų spustelti atitinkamą nuorodą, esančią apatinėje elektroninio pranešimo skiltyje, arba kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kada prieštarauti pirminiam ir tolesniam jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimo analizę tiesioginės rinkodaros reikmėms. Apie tai reikėtų pranešti klientų aptarnavimo tarnybai el. paštu.

ELME Metall Lithuania UAB pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką.

 Puslapis naudoja slapukus tam, kad paslaugos būtų labiau prieinamos ir srauto analizei.   Plačiau