Pardavimo sąlygos

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE v20201210

BENDROS NUSOTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, prekių – paslaugų pirkimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos susijusios sąlygos.
1.2. Elektroninė parduotuvė –parduotuvė, pasiekiama adresu shop.elmemetall.lt
1.3. Pardavėjas – UAB ELME Metall Lithuania, buveinės adresas Granito g. 10, LT-02241 Vilnius, juridinio asmens kodas 300142700, tel. +370 5 264 44 41, el. paštas info@elmemetall.lt
1.4. Pirkėjas – asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis elektronine parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš elektroninės parduotuvės prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš elektroninės parduotuvės prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais.
1.5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles ir tokias pakeistas ar papildytas taisykles paskelbti šioje svetainėje.
1.6. „Elme Metall Lithuania“ prekių pardavimo standartinės sąlygos (toliau – Standartinės sąlygos), yra taikomos kartu su šiomis Taisyklėmis, tačiau Pardavėjo santykiams su Pirkėjais – vartotojais Standartinės sąlygos taikomos tiek kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Pardavėjo santykiams su Pirkėjais – verslininkais Standartinės sąlygos visais atvejais turi viršenybę prieš Taisykles.

PREKIŲ KAINA

2.1 Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių nurodomos krepšelyje prie produktų. Jei klientas pageidauja užsisakyti prekės pristatymo paslaugą, prie prekės kainos bus papildomai pridėtas pristatymo mokestis.
2.2 Apmokėjimas už prekių pristatymą priklauso nuo pirkėjo vietos ir pristatymo būdo. Pristatymo kaina parodoma pirkėjui pateikiant užsakymą.
2.3 Informacija apie prekę pateikiama internetinėje parduotuvėje tiesiai šalia prekės.
2.4 Apmokėjimas už prekes atliekamas iš anksto pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas gali pervesti pinigus iš bet kurio banko padalinio arba per savo internetinės bankininkystės sistemą privatiems ar verslo klientams. Atlikdamas mokėjimą Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį. Arba išankstinės sąskaitos numerį.
2.5 Už prekes galima atsiskaityti tik Eurais.

UŽSAKYMO PATEIKIMAS

3.1 Norėdamas pateikti užsakymą Pirkėjas turi įdėti prekę į krepšelį, užpildyti reikiamus duomenų laukus ir pasirinkti tinkamą prekių gavimo būdą. Visa suma, kurią turi sumokėti Pirkėjas yra parodoma ekrane prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą.
3.2 Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas gauna už Prekes ir jų pristatymą Pirkėjo mokėtiną sumą savo bako sąskaitoje ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu).
3.3 Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ar nevykdyti šios sutarties bei grąžinti Pirkėjui Pirkėjo sumokėtus pinigus (tuo atveju kaip pinigai jau sumokėti) jeigu Pardavėjas negali Pirkėjo užsakytos prekės pristatyti dėl jos nebuvimo ar dėl kitų priežasčių, bei tuo atveju kai Prekės kaina ar Prekės aprašymas dėl techninės klaidos buvo nurodyti neteisingi. Apie vienašališką pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą ar jos nevykdymą Pardavėjas kuo greičiau praneša Pirkėjui. Šiuo atveju Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų.

PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1 Elektroninėje parduotuvėje įsigyti produktai pristatomi visoje Lietuvoje.
4.2 Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Informacija apie pristatymo kainą rodoma šalia pristatymo būdo.
4.3 Pardavėjas privalo pristatyti prekes Pirkėjui vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Pirkėjas ir Pardavėjas gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino.
4.4 Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekes pristatytų kuo greičiau
4.5 Jei Pirkėjas nori gauti prekes ne Lietuvoje, jis turi kreiptis į Pardavėją el. paštu sales@elmemetall.lt

TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES

5.1 Pirkėjas vartotojas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos pirkimo pardavimo sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas vartotojas apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui vartotojui dienos informuoti Pardavėją jo el. pašto sales@elmemetall.lt Pirkėjas vartotojas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie pirkimo pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo momento.
5.2 Pirkėjas vartotojo teisė atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims:
5.2.1 paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;
5.2.2 sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų 5.1 punkte nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;
5.2.3 sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui, pagal Pirkėjo nurodymus arba pateiktus projektus atpjauti metalo gaminiai);
5.2.4 sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
5.2.5 Kitoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 10 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sutartims.
5.3 Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje ir nepakitusių savybių. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
5.4. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) per kurjerį arba kitu su Pardavėju suderint būdu.
5.5 Pirkėjui atsisakius pirkimo pardavimo sutarties, sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo gavimo ir prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.
5.6 Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
5.7 Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys - verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties nėra taikoma, todėl šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakymą atitinkančios prekės nėra gražinamos ir nėra keičiamos.

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

6.1 Tais atvejais, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nenurodo, galioja teisės aktų nustatyta garantija.
6.2. Pirkėjas vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę, norėdamas pasinaudoti šių taisyklių 6.3.1; 6.3.2 numatytomis teisėmis turi kreiptis į elektroninę parduotuvę, el. paštu sales@elmemetall.lt arba telefonu: +370 6 40 92681.
6.3. Jei Pirkėjas vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekes, t. y. prekių netinkama kokybė pasireiškia neatitikimu Sutarties sąlygoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
6.3.1. Pakeisti prekę su defektais į prekę be defektų;
6.3.2 Vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.
6.3.3 Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis (pvz. pakuotė turi įbrėžimų ar pan.).
6.4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis Elektroninės parduotuvės administravimo, sutarties su Pirkėju sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo tikslu tvarko Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir Užsakymų istoriją kitus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.

GINČŲ SPRENDIMAS

8.1 Jei pirkėjas turi bet kokių nusiskundimų susijusių su elektronine parduotuve jis turi teisę susiekti su Padavėju el. pašto adresu sales@elmemetall.lt arba telefonu: +370 6 40 92681.
8.2. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.3 Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

 Puslapis naudoja slapukus tam, kad paslaugos būtų labiau prieinamos ir srauto analizei.   Plačiau